Mobbningsförebyggande arbete och barns samspelsfärdigheter

Utbildningseftermiddagen tar upp olika utmaningar i kamratrelationer såsom exkludering, mobbning och ensamhet. Vi lyfter upp samspelsfärdigheternas betydelse för fenomenet mobbning.

Du får också kunskap i hur du kan stöda barns relationer till jämnåriga och vilka färdigheter som är viktiga för att kunna knyta och upprätthålla kamratrelationer.

Tidpunkt: onsdag 24.11.2021 kl. 12-16

Plats: online

Anmäl dig här! (Anmälningen är bindande)

Utbildare:  Jennie Stolzmann-Frankenhäuser  och Maria Stoor-Grenner, sakkunniga i mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen.