Mieli rf – Välbefinnande i skolan – psykisk hälsa och välmående i högstadieklassen

Psykisk hälsa varje dag – självklarheter i vardagen?

 

Forskning visar att finlandssvenska ungdomar mår sämre än de finskspråkiga. Blev du överraskad, vi med! Hur kan man jobba förebyggande med psykisk hälsa i barnets olika åldrar, från litet barn ända till fram till ungdomsåren. Vilka faktorer påverkar barnets och den ungas psykiska hälsa i barngruppen eller i klassen varje dag? Kom med på utbildningen för att samla dej praktiska verktyg och sätt hur jobba kring detta viktiga tema. Utbildning baserar sej på Mieli Psykisk Hälsa i Finland rf s läromedel riktade till småbarnspedagogiken, lågstadier och högstadier.


Välbefinnande i skolan – psykisk hälsa och välmående i högstadieklassen

Hur kan vi jobba med att stöda elevens psykiska hälsa? Vad gör vi redan i vardagen som stöder det? Är det något vi kan göra mera?

I Välbefinnande i skolan -utbildningen får man kunskap om hur man kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan. Deltagaren får verktyg för undervisning i psykisk hälsa i enlighet med den nya läroplanen. Man får också idéer kring samarbete med elevvården och med föräldrarna.

Eleverna ska lära sig identifiera vilka faktorer som inverkar positivt respektive negativt på det egna och det gemensamma välbefinnandet och tillägna sig handlingssätt som främjar hälsa, välbefinnande, trygghet och säkerhet (Grunderna i läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014)

Läs mera om materialet här: Välbefinnande i skolan -utbildning till högstadiet – MIELI rf


Tidpunkt: 12.10 kl. 15-17

Plats: föreläsningarna är online via Teams

Målgrupp: ni som jobbar med elever i högstadiet

Fortbildare: Minna Lindström, sakkunnig på Mieli Psykisk Hälsa i Finland rf

Anmäl dig här senast en vecka innan föreläsningen!