Mieli rf – Psykisk hälsa och välmående i barngruppen

Psykisk hälsa varje dag – självklarheter i vardagen?

Forskning visar att finlandssvenska ungdomar mår sämre än de finskspråkiga. Blev du överraskad, vi med! Hur kan man jobba förebyggande med psykisk hälsa i barnets olika åldrar, från litet barn ända till fram till ungdomsåren. Vilka faktorer påverkar barnets och den ungas psykiska hälsa i barngruppen eller i klassen varje dag? Kom med på utbildningen för att samla dej praktiska verktyg och sätt hur jobba kring detta viktiga tema. Utbildning baserar sej på Mieli Psykisk Hälsa i Finland rf s läromedel riktade till småbarnspedagogiken, lågstadier och högstadier.

Psykisk hälsa och välmående i barngruppen (Barnets Sinne – material)

Hur kan vi jobba med att stöda barnets psykiska hälsa? Vad gör vi redan i vardagen som stöder det? Är det något vi kan göra mera?

Barn lär sig bäst då de mår bra och känner sig trygga. Positiva känsloupplevelser och kommunikation med andra främjar lärandet. Barngruppen och känslan av att ingå i en gemenskap är av central betydelse för barnets lärande och delaktighet (Grunderna för planen i småbarnspedagogik 2022)

Handlar detta om barnets psykiska hälsa? Absolut!

Läs mera om materialet och innehållet här: Barnets sinne – utbildningen för personal inom småbarnsfostran – MIELI rf


Tidpunkt: 31.8 kl. 12-14

Plats: Teams, en länk till streamen skickas till den anmälda

Målgrupp: personal som jobbar med 0-6 åriga barn t.ex. kuratorer, lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik, personal från eftermiddagsverksamheten och andra intresserade. Välkomna med!

Fortbildare: Minna Lindström, sakkunnig på Mieli Psykisk Hälsa i Finland rf

Anmäl dig här  senast en vecka innan föreläsningen!