MIELI rf: Nytt material! TARA – en animation för barn om medveten närvaro

TARA

Psykisk hälsa kopplat till stunder av medveten närvaro. Det är vad TARA-animationerna handlar om.

Med stöd av MIELI rf:s TARA-animationer kan du tillsammans med barnen ha stunder av medveten närvaro, stunder att stanna upp och känna efter vad som händer i kroppen och tanken.

Introduktionstillfället riktar sig till professionella inom småbarnspedagogik och förskola, lågklasserna, eftispersonal, kuratorer, speciallärare, och andra intresserade.


TARA – en animation om medveten närvaro för barn

Animationen ”Taras berättelse” är ett redskap i att stöda barns välmående och psykiska hälsa inom småbarnspedagogik och lågklasserna. I animationen lär barnet sig uppmärksamma känslor och stämningar i kroppen och att fokusera på sin andning.

 

Taran tarina - animaatio lapsille kehon ja mielen ...

Med hjälp av animationen Tara och den skimrande skogen bekantar sig barnen med färdigheter i medveten närvaro. I animationen introduceras tre övningar som hjälper barnet att lära sig ta ner sin stressnivå. Övningarnas syfte är att öva sätt hur lugna sig och lyssna på den egna kroppen och sinnet. Materialet riktar sej till lågstadieklasser.

Du hittar animationen på MIELI rf hemsidor MIELI rf eller via länken Taras berättelse – en animation för barn – MIELI rf och Tara och den skimrande skogen – en animation för barn – MIELI rf


Tidpunkt: 7.5.2024 kl 12.30 – 13.30

Målgrupp: småbarnspedagogiken och förskolan, men också lågklasser, eftispersonal, kuratorer, speciallärare, och andra intresserade.

Plats: Online via Teams

Fortbildare: Minna Lindström, sakkunnig på Mieli Psykisk Hälsa i Finland rf

Anmäl dig här!