Mieli rf – Må bra tillsammans – psykisk hälsa och välmående i klassrummet

Psykisk hälsa varje dag – självklarheter i vardagen?

Forskning visar att finlandssvenska ungdomar mår sämre än de finskspråkiga. Blev du överraskad, vi med! Hur kan man jobba förebyggande med psykisk hälsa i barnets olika åldrar, från litet barn ända till fram till ungdomsåren. Vilka faktorer påverkar barnets och den ungas psykiska hälsa i barngruppen eller i klassen varje dag? Kom med på utbildningen för att samla dej praktiska verktyg och sätt hur jobba kring detta viktiga tema. Utbildning baserar sej på Mieli Psykisk Hälsa i Finland rf s läromedel riktade till småbarnspedagogiken, lågstadier och högstadier.


Må bra tillsammans – psykisk hälsa och välmående i klassrummet

Hur kan vi jobba med att stöda elevens psykiska hälsa? Vad gör vi redan i vardagen som stöder det? Är det något vi kan göra mera?

I Må bra tillsammans -utbildningen får man kunskap om hur man kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan. Deltagaren får verktyg för undervisning i psykisk hälsa i enlighet med den nya läroplanen. Man får också idéer kring samarbete med elevvården och med föräldrarna

Målet är att eleven genom att utveckla olika kompetenser ska förbättra förutsättningarna för att lära känna och uppskatta sig själv, forma sin identitet och utveckla en hållbar livsstil. Det är viktigt att skolan redan från början erbjuder varje elev en interaktiv och uppmuntrande gemenskap, där eleven kan känna att hen blir hörd, sedd och uppskattad. (Klass 1-2 Grunderna i läroplanen i den grundläggande utbildningen 2014)

Den egna identiteten utvecklas i samspel med andra människor och omgivningen

Skolarbetet ska ge eleverna tillfälle att träna sina sociala och praktiska färdigheter.

Genom att arbeta tillsammans kan eleverna utveckla sina emotionella och sociala färdigheter (klass 3-6 , Grunderna i läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014)

Här kan du läsa mera om innehållet: Må bra tillsammans -utbildning – MIELI rf


Magis-mobilspel och material

Vi introducerar också Magis, två digitala spel för elever i årskurserna 1-3 och 4-6. Magis-spelen använder sig av spelvärldens och berättelsens möjligheter för att öka barns kunskaper om välmående och att lära ut känslomässiga och sociala färdigheter. Spelen har utvecklats i samarbete med psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet.


Tidpunkt: 28.9 kl. 15-17

Målgrupp: ni som jobbar med elever i lågklasserna

Plats: Teams, en länk skickas till de anmälda

Fortbildare: Må bra tillsammans: Minna Lindström, sakkunnig på Mieli Psykisk Hälsa i Finland rf och Magis: Anna-Lena Sahlström, projektledare för Må bra skolan, Mieli psykisk hälsa Österbotten

Anmäl dig här!