MIELI rf – Körkort i psykisk hälsa (småped – nytt material!)

Välkommen att bekanta dig med det nya materialet Frid och fred i djurskogen!

Mera information om tillfället kommer senare.

Tidpunkt: 29.10.2024, kl. 12.15 – 13.30
Fortibildare: Minna Lindström, sakkunnig i projektet välmående barnfamiljer på MIELI rf.

Anmäl dig här!

Fortbildningen ordnas med verksamhetsbidrag av Svenska kulturfonden