MIELI rf – körkort i psykisk hälsa (lågklasser)

Körkort i psykisk hälsa är ett för alla öppet elektroniskt läromedel för att förbättra färdigheterna inom psykisk hälsa i grundskolan. Elevernas färdigheter ökar i enlighet med läroplanen bl.a. i känslo-och kompisfärdigheter samt i kroppsregler, att hitta sina egna styrkor och att hantera vardagen. Läromedlet består av en målinriktad väg till lärande, där lärarledda avsnitt och elevernas självständiga studieavsnitt alternerar.

Med övningarna i Körkort i psykisk hälsa utvecklar eleverna viktiga vardagskompetenser för att må bra. Hur kommer man överens med andra människor? Hur känner man igen känslor och uttrycker dem? Hur klarar man sig om man är bekymrad eller stressad? Dessa och många andra färdigheter övas i Körkort i psykisk hälsa, enskilt och i grupp. När alla delområden är genomgångna tilldelas eleven ett diplom.

Vid första träffen introduceras materialet, andra träffen ger möjlighet att diskutera och lära mer om teman som deltagarna önskar få mer kännedom om för att vara redo att ta materialet i bruk.

Körkortets teman

 • Känslofärdigheter
 • Självkännedom och styrkor
 • Kompisfärdigheter
 • Värden och attityder
 • En god vardag
 • Respektera din kropp
 • Förmåga att klara sig
 • Drömmar och tillit till livet (för årskurserna 7–9)

Bekanta dig med materialet för olika åldersgrupper: Körkort i psykisk hälsa för grundskolan – MIELI rf

Tidpunkt:

 • Körkort i psykisk hälsa tillfälle 1 högklasser: 4.9.2024 kl 14.30
 • Körkort i psykisk hälsa, tillfälle 1 lågklasser: 5.9.2024 kl 14.30
 • Körkort i psykisk hälsa, tillfälle 2 gemensam: 3.10.2024 kl 14.30

Fortbildare: Minna Lindström (5.9 och 3.10) och Anna-Lena Sahlström (4.9 och 3.10)

Anmälan för lågklasser: 5.9 och 3.10

Anmälan för högklasser: 4.9 och 3.10