Matte, rytm och rörelse i uterummet

Den här fortbildningen är inställd

Vill du bli bättre på att använda utomhuspedagogiska metoder med din grupp? Vi upptäcker, jämför, räknar och klassificerar i närmiljön. Genom lek, rörelse och ramsor lär vi oss i naturen med alla sinnen. Under fortbildningen får du inspiration och konkreta tips till ditt arbete.

Den här fortbildningen är främst för de som arbetar inom småbarnspedagogiken, men även andra intresserade är välkomna.

Datum: 30.3

Tid: kl. 13.00-15.30

Plats: Vi träffas vid Naturens hus Villa Elfvik (Elfviksvägen 4) och fortsätter därifrån ut i naturen tillsammans

Fortbildare: Pia Bäckman från Naturskolan Uttern