Matte, rytm och rörelse i uterummet (Vik) -> flyttas till våren

Vill du bli bättre på att använda utomhuspedagogiska metoder med din grupp? Vi upptäcker, jämför, räknar och klassificerar i närmiljön. Genom lek, rörelse och ramsor lär vi oss i naturen med alla sinnen. Under fortbildningen får du inspiration och konkreta tips till ditt arbete.

Den här fortbildningen är främst för de som arbetar inom småbarnspedagogiken, men även andra intresserade är välkomna.

Datum: 4.10.2022

Tid: kl. 13.00-16.00

Plats: Vi träffas utanför f.d. Gardenia (Koetilantie 1) och går sedan därifrån ut i naturen

Fortbildare: Pia Bäckman från Naturskolan Uttern

Anmäl dig här! Senast 19.9

Observera att denna är i Vik, medan det finns en annan (likadan) fortbildning som är i Esbo.