LÄR modul 3 Må bra tillsammans!

I fortbildningen Må bra tillsammans får deltagaren kunskap om hur hen kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan. Deltagaren får verktyg för undervisning i psykisk hälsa i enlighet med den nya läroplanen och idéer kring samarbete med elevvården och med föräldrarna.

Målgrupp: Personal i grundläggande utbildningen 1-6

Lärandemål

Efter avslutad utbildning

  • vet deltagaren hur man kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan
  • känner deltagaren till undervisningsmaterialet Må bra tillsammans och övningar inom psykisk hälsa
  • har deltagaren verktyg för undervisning i psykisk hälsa i enlighet med den nya läroplanen.

Innehåll

  • Psykisk hälsa som resurs inom grundskolan
  • Vad är skolelevens färdigheter inom psykisk hälsa och hur man kan lära ut dem?
  • Känslo- och interaktionsfärdigheter
  • Självkännedom och överlevnad

Utbildare: Merja Auramo, utbildare och speciallärare i f-6

Anmäl dig här!