Lekresponsiv undervisning – föreläsningsvideo

I två föreläsningar berättar Niklas Pramling och Cecilia Wallerstedt om lekresponsiv undervisning. Genom att anmäla dig genom länken nedan är du anmäld till båda föreläsningarna och du får information via din e-post om hur du hittar dem och när de är tillgängliga. Del två är tillgänglig 16.1-12.2.2023. Maila Jakob.west@kirkkonummi.fi ifall du inte fått information om videon senast den 16.1.2023

Teorin om lekresponsiv undervising – var är det?

I denna första av två föreläsningar presenteras den nya teori som benämns lekresponsiv undervisning (eller i kortform, LRU). Teorin har arbetats fram utifrån ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt i vilket forskare från flera svenska lärosäten tillsammans med förskolepersonal (förskollärare, utvecklingsledare och rektorer) medverkat. Vad som kännetecknar en teori och vilka begrepp och begreppsliga relationer som utgör denna teori (LRU) presenteras och exemplifieras genom att analysera observationer från förskoleaktiviteter i vilka personal och barn deltar.

Att arbeta utifrån lekresponsiv undervisning – hur gör man det?

I den andra av de två föreläsningarna omsätter vi de teoretiska principerna från lekresponsiv undervisning (LRU) till pedagogisk verksamhet i småbarnspedagogiken. Vad blir viktigt om man vill jobba utifrån LRU och hur gör man det? Konkreta tips och en uppsättning strategier för småbarnspedagogikens personal presenteras.