Inhiberad: Läs i alla ämnen! Höststart med läsfrämjande inspiration (7-9)

Inhiberad kurs!

VAD? Läsfrämjande fortbildning för lärare: inspiration, verktyg och boktips

R VEM? För ämneslärare i åk 7-9

VARFÖR?

I dag vet alla att läsning hör till de viktigaste färdigheterna och bästa verktygen du kan ge din elev. Det är inte bara språket och ordförrådet som utvecklas då vi djupläser, utan även vår koncentrationsförmåga och våra möjligheter att tänka kreativt växer ju mer vi läser. Vilket i sin tur leder till skolframgång i alla ämnen.

Rekommendationen är att barn och unga skall läsa varje dag, därför är det särskilt viktigt för din elev att hitta en bok som väcker hens intresse och nyfikenhet.  Men hittar en passande böcker eller texter som tangerar ditt ämne? Och hur jobbar man med skönlitteratur i andra ämnen än modersmål?

R? Tillfället är inhiberat

Fortbildare och inspiratörer: Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson, de finlandssvenska läsambassadörerna. (se mer på lasambassadoren.fi)