Lärarhälsa

Åse Fagerlund

Lärarhälsa

Läraryrket är intensivt. Av lärare förväntas flexibilitet och uthållighet i skolvardagen då mycket händer och förändras. Det gör det viktigt att kunna hantera stress och ta vara på sitt välbefinnande för att själv trivas och orka. Men som lärare är du dessutom en viktig modell för unga människor i hur de lär sig hantera stressiga situationer i sin egen vardag och i hur de stärker sitt välbefinnande.

Förhoppningen med den här tvådelade fortbildningen är att ge dig som lärare konkreta verktyg kring att hantera stress och stärka ditt välbefinnande. Under den första träffen kommer vi att lägga fokus på stress och hur du i din yrkesroll kan jobba på att hantera den och skapa en god balans mellan stress och återhämtning i vardagen. Under den andra träffen lägger vi fokus på hur du som lärare kan stärka ditt (mentala) välbefinnande. Under båda träffarna kommer korta teoriavsnitt att varvas med praktiska övningar och diskussioner.


Tidpunkt: 18.9.2024 och 2.10.2024 kl. 14.30-16
Plats: Online, länk till föreläsningen skickas till anmälda
Fortbildare: Åse Fagerlund, neuropsykolog och psykoterapeut

Anmäl dig här!