(Ordnas vid senare tillfälle!) LÄR Modul 1 Teamarbete (2 delar)

Bild på gammal utrustning. Foto: Haupes / Unsplash

Fortbildningen ordnas vid ett senare tillfälle!

 

Hur skiljer sig ett team från en grupp? Vad är nyttan med team? När är det inte värt att arbeta i team?

Vi kommer också att gå igenom följande teman:

  • Olikheter som berikar
  • Teamets utveckling
  • Dialogens viktigaste element

Under den andra träffen kommer vi att behandla:

  • Lärande i team
  • Välbefinnande i team
  • Ledande tankar som ramar för ett team och dess verksamhet

Vi får också ta del av  Malin Teirs, lärare i svenska och litteratur, erfarenheter av att jobba i  lärarteam. Hon har varit en del av ett team som genomförde en teamperiod, under vilken också de studerande jobbade i team. (Här kan du läsa mer om teamperioden 2020 i Gymnasiet Grankulla samskola).

Tidpunkt: 14.9 och 21.9 kl. 15.15-16.45

Plats: Online

Föreläsare:

Carolina Silin, lektor inom socionomutbildningen och projektledare för skolcoachprojektet vid YH Novia, certifierad teamcoach

Malin Teir, lektor i svenska och litteratur vid Gymnasiet Grankulla samskola