LÄR Modul 2 Trygg i läroplanen (7-9)

Bild på gammal utrustning. Foto: Haupes / Unsplash

Mål? Innehåll? Mångsidig bedömning? Ämnesövergripande helheter? I den här modulen får du konkreta tips och idéer om hur du kopplar ihop läroplanens mål med innehållet i undervisningen. Du får exempel på hur du bedömer mångsidigt utifrån målen, både summativt och formativt.

I modulen presentas även exempel på hur man kan jobba ämnesövergripande, både i åk 1-6, en även i 7-9.Det erbjuds egna spår för lärare i åk 1-6 och 7-9, men speciellt lärare i åk 4-6 kan dra nytta av att ta del av programmet som är riktat till ämneslärare i 7-9.

  • Spår 1-6 Helhetsskapande undervisning/mångsidig bedömning 18.11 och 20.1 kl. 15.15-17
  • Spår 7-9 Synliggörande av lärandet/synlig bedömning, helhetsskapande undervisning 25.11 och 27.1 kl. 15.15-17
  • Spår 1-9 spec. fokus på konst-och färdighetsämnen 3.2 kl. 15.15-17                                                                                                                              

Utbildare: lärare från Kyrkslätt, Esbo, Grankulla och Helsingfors

Anmälning: Anmäl dig HÄR