(Ordnas vid senare tillfälle) Trygg i läroplanen 7-9

Bild på gammal utrustning. Foto: Haupes / Unsplash

Mål? Innehåll? Mångsidig bedömning? Ämnesövergripande helheter? I den här modulen får du konkreta tips och idéer om hur du kopplar ihop läroplanens mål med innehållet i undervisningen. Du får exempel på hur du bedömer mångsidigt utifrån målen, både summativt och formativt.

I modulen presenteras även exempel på hur man kan jobba ämnesövergripande, både i åk 1-6 och 7-9. Det erbjuds egna spår för lärare i åk 1-6 och 7-9, men speciellt lärare i åk 4-6 kan dra nytta av att ta del av programmet som är riktat till ämneslärare i 7-9.

För åk 1-6

  • Ordnas senare 18.11 kl. 15.15-17 – Tema 1: att planera undervisningen utifrån målen (Malin Nordström) och synlig bedömning (Sandra Jordas och Minttu Myllynen)
  • 20.1 kl. 15.15-17 – Tema 2: fem nyckelstrategier för formativ bedömning (Minttu Myllynen och Anna Pomoell)
För åk 7-9
  • Ordnas senare 25.11 kl. 15.15-17 Språk och realämnen, synlig bedömning och helhetsskapande undervisning (Heidi Pått och Evald Hemström)
  • 27.1.2022 kl. 15.15-17 Matematik, fysik och kemi, synlig bedömning och helhetsskapande undervisning (Anna Pomoell och Jenni Vainio)
  • 3.2.2022 kl. 15.15-17 Konst- och färdighetsämnen, synlig bedömning och helhetsskapande undervisning (ännu öppet vilka som föreläser)                                                                                                 

Utbildare: lärare från Kyrkslätt, Esbo, Grankulla och Helsingfors

Anmälan: Anmäl dig HÄR