(Ordnas vid senare tillfälle) Trygg i läroplanen 7-9

Bild på gammal utrustning. Foto: Haupes / Unsplash

Den här modulen söker sin form och plats. Mera information om exakt tidpunkt på kommande.

Mål? Innehåll? Mångsidig bedömning? Ämnesövergripande helheter? I den här modulen får du konkreta tips och idéer om hur du kopplar ihop läroplanens mål med innehållet i undervisningen. Du får exempel på hur du bedömer mångsidigt utifrån målen, både summativt och formativt. I modulen presenteras även exempel på hur man kan jobba ämnesövergripande i åk 7-9.

För åk 7-9
  • Språk och realämnen, synlig bedömning och helhetsskapande undervisning (Heidi Pått och Evald Hemström)
  • Matematik, fysik och kemi, synlig bedömning och helhetsskapande undervisning (Anna Pomoell och Jenni Vainio)
  • Konst- och färdighetsämnen, synlig bedömning och helhetsskapande undervisning (ännu öppet vilka som föreläser)                                                                                                 

Utbildare: lärare från Kyrkslätt, Esbo, Grankulla och Helsingfors