Trygg i läroplan 1-6

Bild på gammal utrustning. Foto: Haupes / Unsplash

Mål? Innehåll? Mångsidig bedömning? Ämnesövergripande helheter? I den här modulen får du konkreta tips och idéer om hur du kopplar ihop läroplanens mål med innehållet i undervisningen. Du får exempel på hur du bedömer mångsidigt utifrån målen, både summativt och formativt. I modulen presenteras även exempel på hur man kan jobba ämnesövergripande i åk 1-6.

För åk 1-6

  • 20.1.2022 kl. 15.15-17 –  Fem nyckelstrategier för formativ bedömning (Minttu Myllynen och Anna Pomoell)
  • 2.3.2022 15.15-17 – Att planera undervisningen utifrån målen (Malin Nordström) och synlig bedömning (Sandra Jordas och Minttu Myllynen)                                                                                      

Anmäl dig här!

Fortbildningen ordnas online och finansieras av Utbildingsstyrelsen.