Föreläsning med Mielenrauha (2 delar)

Mielenrauhas uppskattade föreläsningar om kommunikation i utmanande situationer har hjälpt organisationer sedan 1998. Under våren 2022 ordnas två av föreläsningarna via KOHUR.

Föreläsningen Sanaton viestintä haastavien vuorovaikutustilanteiden hallinnassa handlar om hur du använder icke-verbal kommunikation medvetet och omedvetet i interaktion med andra. I den andra delen, Vastuuton työkäyttäytyminen ja siihen puuttuminen behandlas oansvarigt beteende på arbetsplatsen och olika sätt att konfrontera det.

När?

 • 9.2.2022 Sanaton viestintä haastavien vuorovaikutustilanteiden hallinnassa
 • 9.3.2022 Vastuuton työkäyttäytyminen ja siihen puuttuminen

Var? Fortbildningarna ordnas online.

Föreläsare: Totti Karpela, VD och huvudutbildare på Mielenrauha

____________________________________________________________________________

9.2.2022, del 1:

Sanaton viestintä haastavien vuorovaikutustilanteiden hallinnassa

Painetilanteen vaikutus sanattomaan viestintään

 • Tahattomat suojelueleet
 • Stressin vaikutuksesta esiintyvät mikroeleet
 • Miten uhkaavat tilanteet vaikuttavat elimistössämme? – synnynnäiset eleet ja reaktiot

Rauhoittelua sanattoman viestinnän keinoin

 • Katseen merkitys
 • Kasvonilmeiden vaikutus Darvinin ajoista nykypäivään
 • Eckmanin, Friesenin ja Nummenmaan havaintoja ilmeistä
 • Eleiden harmoniaa
 • Etäisyyden vaikutus viestintään, reviiriajattelu käytännössä
 • Minkälaisia kosketuksia meillä on käytössämme ja mitä alueita voi toisessa ihmisessä koskettaa?

Ajan käyttö viestintävälineenä

 • Universaalit viestit
 • Miten luodaan positiivinen vaikutelma sanattoman viestinnän avulla?

Varaan merkit kiihtyneen ihmisen kohtaamisessa

 • Cut-off signaalit vaaranmerkkeinä ja alistumisen viesteinä
 • Taistelurituaalit ja niiden merkitys konflikteissa
 • Hyökkäystä edeltävät eleet ja ilmeet

Tahattomia kiihdyttimiä – mitä asioita medinän tulisi välttää kihtyneen ihmisen kohtaamisessa

 • Maltti on valttia myös sanattoman viestinnän osalta > Rauhallinen viestintä vs. kiihtynyt liikehdintä
 • Vaaralliset eleet
 • Uhka- ja status-eleet
 • Kulttuurisidonnaiset sanattoman viestinnän eleet
 • Muutama sana vaatetuksesta ja ulkoisista symboleista – seksualisuuteen liittyvä viestintä

9.3.2022, del 2

Vastuuton työkäyttäytyminen ja siihen puuttuminen

Mitä vastuuton työkäyttäytyminen itse asiassa tarkoittaa?

 • Mitä työhyvinvointi tarkoittaa?
 • Vastuuttoman työkäyttäytymisen määritelmä?

Hieman synkempiin vesiin

 • Työpaikkaväkivallan määritelmä
 • Kolme eri häirikkötyyppiä

Miten näihin tilanteisiin päädytään?

 • Mitkä asiat organisaatiotasolla johtavat siihen, että vastuutonta työkäytösta esiintyy?
 • Esimiestyöskentelyn merkitys ennaltaehkäisyssa

Häirinnän vaikutukset kohteissa

 • Mitä seurauksia vastuuttomasta työkäytöksestä on itse organisaatioille?
 • Miten vaikean käytöksen vaikutuspiirissä työskentelevät ihmiset usein reagoivat?

Ennaltaehkäisy

 • Miten vastuutonta työkäytösta voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä?

Puheeksi ottaminen

 • Miksi puheeksi ottaminen on meille niin vaikeaa?
 • Puheeksi ottamisen askelkuviot
 • FAA:n viisiportainen malli vaikeiden asioiden käsittelyyn