LÄR Modul 3 Trivas tillsammans (7-9)

Bild på gammal utrustning. Foto: Haupes / Unsplash

Välkommen med på Barnavårdsföreningens workshop Trivas tillsammans! Under tillfället får deltagarna information om hur gruppdynamiken och samhörigheten i klassen påverkar trivseln i skolan och hur man kan jobba för att stärka klassens trivsel. Vi tangerar också ämnet problematisk skolfrånvaro och hur man kan förebygga det.

Tillsammans funderar vi på gruppdynamik och olika roller i klassen. Deltagarna får konkreta tips och idéer om hur man kan bemöta olika elever och få alla i gruppen att trivas och känna tillhörighet. Tillfället är interaktivt.

Tidpunkt: 12.10. 2021 kl. 15.15-16.45

Plats: online

Anmäl dig här!

Föreläsare: Sakkunnig inom barn- och familjearbete Maria Ostrow