Grundkurs i kooperativt lärande (2 delar)

Bild på gammal utrustning. Foto: Haupes / Unsplash

Kooperativt lärande är både en metodik och ett pedagogiskt förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning. Arbetssättet utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet. Utbildningen innehåller teorierna bakom arbetssättet, forskning samt konkreta exempel på strategier. Deltagarna får dessutom möjlighet att själva prova på kooperativt lärande. Med kooperativt lärande kan du skapa ett samarbetande klassrum där elever blir varandras lärresurser. Genom att använda samarbetets kraft i undervisningen kan lärande ske förbehållslöst mellan individer. Med hjälp och stöd av kooperativt lärande får läraren flera verktyg för att skapa elevaktivitet så att denne kan inkludera och engagera alla elever i den gemensamma undervisningen.

Tidpunkt: 6.10.2021 kl. 15-18 och 10.11.2021 kl. 15-18

Föreläsare: Niclas Fohlin, pedagogisk utvecklingsledare. Niclas har grundskollärar- och specialpedagogexamen och har jobbat inom förskola och skola som pedagog och specialpedagog.

Anmälning: Anmäl dig HÄR