LÄR Modul 3 Då beteendet kommer i vägen (4 delar)

Bild på gammal utrustning. Foto: Haupes / Unsplash

Då beteendet kommer i vägen är en föreläsningsserie som bygger på de föreläsningar av Daniel Albrecht som tidigare gått under namnen Att jobba med bråkiga barn och Oflexibla barn. Föreläsningsserien går i 4 delar och är uppbyggd så att den första delen är en öppen introduktion där vi främst behandlar synstätt och bemötande av barn som har utmaningar i vardagen. De följande tre delarna går vi mera in på djupet i metodik och systematiskt arbete för att stöda de här barnen. Åhörarna rekommenderas välja att ta del av hela föreläsningsserien, men möjligt att vid förhinder även delta i delar.

Alla som jobbar med barn stöter någon gång på elever som inte riktigt får det att fungera i klassen. De kan bli för vilda, för pratiga, storma ut eller bara stänga av och vägra göra något alls. Vad är det som händer då barnet inte klarar av att fungera i en klass eller en grupp och hur ska vi kunna hjälpa eleven att hitta tillrätta?

Del 1: Synsätt och bemötande (Öppen föreläsning)

Utgående ifrån bl.a. Ross W. Greenes och Bo Hejlskov Elvéns synsätt och metoder benar vi ut problematiken kring barn som inte klarar av att fungera i skolvardagen. Vi kommer att prata om synsätt på besvärliga barn och hur man måste tänka för att ha en chans att få barnet att samarbeta med en.

Tidpunkt: 3.3.2022 kl. 15-17.30

Del 2: Lågaffektivt bemötande

Vad ska man göra och inte göra just i den situation barnet låser sig? Och hur ska man gå till väga för att jobba kring och med barnet för att vardagen ska bli bättre i längden? Dessa frågor försöker vi bena ut så djupgående som vi bara hinner. Det kommer också att finnas utrymme för era frågor.

Tidpunkt: 10.3.2022 kl. 15-17.30

Del 3: Samarbetsbaserad problemlösning 1

Det finns många barn som kommer på kollisionskurs med vardagen både hemma och i skolan eller på dagis. Det kan ta sig uttryck på många olika sätt. En del kanske blir ledsna, arga eller till och med aggressiva medan andra helt stänger av, kan att sluta prata eller rymmer. De här problemen bottnar i samma problematik, nämligen att de inte klarar av att leva upp till de förväntningar som ställs på dem.

För att kunna jobba med den här problematiken har Ross W. Greene utvecklat en arbetsmetod som är mest känd från boken Explosiva barn. Metoden heter Samarbetsbaserad problemlösning eller CPS (Collaborativ and Proactive Solutions). I modellen jobbar man systematiskt med att identifiera de situationer som gör vardagen besvärlig och med att i samarbete med barnen själva lösa de kringliggande problemen genom en samtalsmodell som kallas Plan B. På föreläsningen går vi igenom hur man jobbar med modellen i sin helhet.

Tidpunkt: 17.3. 2022 kl. kl. 15-17.30

Del 4: Samarbetsbaserad problemlösning 2

Arbetet med Samarbetsbaserad problemlösning (CPS) fortsätter.  Vi knyter också ihop hela föreläsningsserien.

Tidpunkt: 28.3. 2021 kl. kl. 15-17.30

Föreläsare: Daniel Albrecht

Anmälning: Anmäl dig HÄR