(Ordnas inte) LÄR Modul 3 Att jobba med välmående och sociala färdigheter i praktiken

Den här fortbildningen ordnas inte i det här skedet.

Att jobba med välmående och sociala färdigheter i praktiken

Hur kan vi jobba målmedvetet och strukturerat med välmåendefrågor? Hur synliggör vi vår satsning och hur blir det hela skolans uppdrag?

Kom med och lyssna på hur Grundskolan Norsen arbetar med de sociala och emotionella färdigheterna i alla årskurser från åk 1-9 och hur Winellska skolan (1-9) jobbar med social fostran, positiv psykologi och jämlikhetsfrågor. Hur är arbetet uppbyggt? Vilka är styrkorna? Vilka utmaningar har man mött på? Hur går arbetet vidare?

Deltagarna diskuterar och funderar tillsammans i årskurs/ämnesgrupper hur välmåendefrågor kan integreras i den egna undervisningen/årskursen.

Tidpunkt: 16.02.2022 kl. 15.15 – 16.30

Plats: online

Föreläsare: Clara Lindqvist, biträdande rektor Norsen och Siv Enberg, speciallärare Winellska skolan