Krävande sektorsövergripande stöd

Enligt uppskattning finns det i Finland ungefär 10 000 barn och unga i som behöver krävande sektorsövergripande stöd. Hit hör t.ex. barn som har svåra psykiska symtom, autismspektrum, en diagnos om utvecklingsstörning och flera eller svåra funktionshinder. Det som de här barnen och unga har gemensamt är att det ofta behövs långvariga och intensiva insatser för att ordna stöd för växande och lärande, samt att lärandet förutsätter ett sektorsövergripande samarbete.  Under eftermiddagen får åhörarna bekanta sej närmare med hur det krävande sektorsövergripande stödet kan se ut och hur man kan stöda de här barnens och ungas stadieövergångar. Dessutom får åhörarna bekanta sig med material som stöder lärstigen för den här målgruppen. Gruppdiskussioner ingår i eftermiddagens program.

Workshopen består av ca 45 minuter föreläsning och frågor att diskutera. Den som önskar diskutera med kollegor från andra daghem eller skolor är välkommen på den gemensamma visningen där deltagarna får diskutera i mindre grupper.

Tidpunkt:

  • 27.4 kl. 15–16.30, inspelad föreläsning visas via Teams, möjlighet till diskussion med andra deltagare.
  • 25.4–9.5, inspelad version tillgänglig via kohur.fi

Målgrupp: personal i hela lärstigen

Föreläsare: Josefin Svedin och Daniel Enbacka, Valteri

Anmäl dig här och få åtkomst till materialet!

Program:

  • Vad är krävande sektorsövergripande stöd?
  • Hur kan man trygga stadieövergångar för barn och unga i behov av sektorsövergipande stöd?
  • Tips på material att bekanta sig med och använda i verksamheten

Josefin Svedin, Valteri

Josefin Svedin