Kooperativa arbetssätt

Bild på gamla verktyg. Foto: Haupes / Unsplash

Lär dig mer om kooperativa arbetssätt som stöd för att utveckla sociala färdigheter

Kooperativt lärande har visat sig ge förskolegrupper där barnen mår bra, samarbetar och leker mer med varandra än i andra grupper. Utbildningen presenterar hur kooperativt lärande kan användas. Vi går igenom lekstrukturer och konkreta tips för att öva samarbete mellan barnen. Teori och praktik presenteras i en helhet: kortare föreläsningsdelar följt av diskussioner och praktiskt utforskande. Deltagarna får med sig flera nyckelstrategier för att prova kooperativt lärande i sin verksamhet redan nästa dag.

Tidpunkt:

Plats: Online

Utbildare: