Klanglådan – pedagogisk musikverksamhet för småped

Tycker du att det känns utmanande att hålla musiklek med barnen i din grupp? Eller kanske du letar efter nytt musikmaterial och nya idéer, och vill ha konkreta tips för hur du kan arbeta med det som ingår i läroplanen gällande musik? Välkommen på Klanglådans musikworkshop som passar för alla pedagoger, oavsett musikkunskap!

Med projektet Klanglådan vill vi ge nya metoder och inspiration till pedagoger genom att erbjuda ett lättillgängligt men omfattande musikmaterial. Klanglådans material för småbarn (3-5 år) är uppbyggt kring olika teman (t.ex årstiderna) och en helhet innehåller låtar, ramsor, lekar och tips. I materialet finns främst nya sånger från Svenskfinland, men även idéer för hur ni kan arbeta med traditionella och välkända barnsånger. Materialet kan användas oavsett egen musikkunskap – man behöver inte kunna läsa noter eller spela något instrument för att använda sig av det.

Under dessa praktiska workshops får du bekanta dig med fyra av Klanglådans temahelheter: våren, havet, rymden och trafik. Du får tips om hur du kan använda materialet, lära dig nya sånger och själv prova på olika instrument. Det finns också utrymme att ställa frågor och diskutera det som kan vara utmanande eller svårt när man håller musikstunder för olika grupper. Klanglådans musikpedagoger har långt erfarenhet av att leda musiklek för småbarn och delar med sig av sina konkreta tips och erfarenheter.


Workshop 1: fredag 10.3.2023 kl. 12-14

Workshopledare: Jenny Backman-Pråhl, musikpedagog

Under den första workshopen presenteras materialhelheterna rymden och trafik. Det blir sånglekar, musicerande med bland annat rytminstrument och övningar som fokuserar på koncentration och avslappning. Vi använder även bilder som stöd för inlärningen.

Workshop 2: onsdag 22.3.2023 kl. 12-14

Workshopledare: Amanda Henriksson, musikpedagog

Under den andra workshopen presenteras materialhelheterna våren och havet. Det blir en blandning av rörelsesånger- och lekar, olika rytmikövningar och musicerande med bland annat tonboxar. Vi använder även stödtecken som stöd för inlärningen.

Anmäl dig till workshoparna här! Workshoparna ordnas fysiskt eller virtuellt  beroende på intresse.


Klanglådan är ett projekt inom DUNK, De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, med syfte att genom nya metoder och material förbättra barnens tillgång till sång och musik i tidig ålde