Introduktion för lärare i högklasser och andra stadiet – Ung Företagsamhet r.f.

Ung Företagsamhet r.f. presenterar konkreta verktyg för lärare högklasser och andra stadiet utifrån materialet Ett år som företagare

Datum: 2.2.2023

Tid: kl. 15.00-16.15

Anmäl dig här! Senast 31.1

Hurdan vardagskunskap och hurdana arbetslivsfärdigheter kommer dagens barn och unga att behöva i framtiden? Ung Företagsamhet r.f. erbjuder kostnadsfria och praktiska läromaterial som riktar sig till pedagoger för att stöda arbetslivskompetenser som varje barn och ungdom kommer att behöva.

Ung Företagsamhet r.f. erbjuder läromaterial för alltifrån småbarnspedagogiken till andra stadiet. Varje pedagog har nytta av materialen i den vanliga skolvardagen i olika ämnen och sammanhang. UF:s material kan användas till valda delar eller som en komplett helhet, de är lätta att använda och roliga både för pedagogen och elever. UF-materialen kan också arrangeras som en separat kurs, som ett innovationsläger vid stadieövergångar eller som ett tema under en kompetensvecka.

Alla UF-material bottnar i de senaste skrivningarna i läroplanerna och bygger på tanken att få lära sig genom att göra.

 

Material och mera information

Bekanta dig med och beställ gärna materialet som presenteras redan före utbildningen. Ung Företagsamhet r.f.:s material är kostnadsfria och hittas på Ung Företagsamhet r.f.:s hemsida

 


Andra informationstillfällen med Ung Företagsamhet r.f.

17.1, kl. 12.15-13.30: Introduktion för småbarnspedagoger (materialet: Våra familjer) Anmäl dig här! 

17.1, kl. 15.00-16.15: Introduktion till lärare i åk 1-6 (materialen: Vårt samhälle & Jag + du = vi) Anmäl dig här!

18.1, kl. 15.00-16.15: Introduktion för lärare i åk 4-6 (materialet: Miniföretagarna) Anmäl dig här!

19.1, kl. 14.00-15.15: Vad är företagsamhetsfostran? Inspirationstillfälle och kickoff för rektorer och representanter från förvaltningen Anmäl dig här!

31.1, kl. 15.00-16.15: Introduktion för lärare i högklasser (materialen: Egen ekonomi & Mitt jobb) Anmäl dig här!