Introduktion för åk 4-6 – Ung Företagsamhet r.f.

Ung Företagsamhet r.f. presenterar konkreta verktyg för åk 4-6 utifrån materialet Miniföretagarna

 

Hurdan vardagskunskap och hurdana arbetslivsfärdigheter kommer dagens barn och unga att behöva i framtiden? Ung Företagsamhet r.f. erbjuder kostnadsfria och praktiska läromedel och program som riktar sig till pedagoger för att stöda arbetslivskompetenser som varje barn och ungdom kommer att behöva.

Ung Företagsamhet r.f. har program för alltifrån småbarnspedagogiken upp till andra stadiet. Varje pedagog har nytta av programmen i den vanliga skolvardagen i olika ämnen och sammanhang. UF:s material kan användas till valda delar eller som en komplett helhet. Programmen är lätta att använda och är roliga både för pedagogen och elever. Programmen lämpar sig väl för alla elever. UF-programmen kan också arrangeras som en separat kurs, som ett innovationsläger vid stadieövergångar eller som ett tema under en kompetensvecka.

Alla UF-programmen bottnar i de senaste skrivningarna i läroplanerna och bygger på tanken att få lära sig genom att göra.

Introduktionstillfällen tillsammans med Ung Företagsamhet


8.6 kl. 14-15.30: KOHUR och Ung Företagsamhet r.f. Varför företagsamhetsfostran? Inspirationstillfälle och kickoff för rektorer och representanter från förvaltningen. Avbokat! Nytt datum 19.1.2023


23.8 kl. 12-13.15: KOHUR och Ung Företagsamhet r.f. Introduktion för småbarnspedagoger (materialet: Våra familjer). Anmäl dig här till 23.8 kl.12-13.15 senast två dagar innan tillfället!


24.8 kl. 15-16.15: KOHUR och Ung Företagsamhet r.f. Introduktion för lärare i förskola och åk 1-6 (materialet: Vårt samhälle, Jag + du=vi). Anmäl dig här till 24.8 kl. 15-16.15 senast två dagar innan tillfället!


25.8. kl. 15-16.15: KOHUR och Ung Företagsamhet r.f. Introduktion för lärare i åk 4-6 (materialet: Miniföretagarna). Anmäl dig här till 25.8 kl. 15-16.15 senast två dagar innan tillfället!


30.8 kl. 15-16.15: KOHUR och Ung Företagsamhet r.f. Introduktion för lärare i högklasser (materialet: Egen ekonomi och Mitt jobb). Anmäl dig här till 30.8 kl. 15-16.15 senast två dagar innan tillfället!


1.11 kl. 15-16.15: KOHUR och Ung Företagsamhet r.f. Introduktion för lärare i högklasser och andra stadiet (Tema: Ett år som företagare). Anmäl dig här till 1.11 kl. 15-16.15 senast två dagar innan tillfället!


19.1.2023 kl. 14-15.30: KOHUR och Ung Företagsamhet r.f. Varför företagsamhetsfostran? Inspirationstillfälle och kickoff för rektorer och representanter från förvaltningen. senast två dagar innan tillfället! Anmäl dig här till 19.1 kl. 14-15.30 senast två dagar innan tillfället!


Material och mera information

Bekanta dig med och beställ gärna materialet som presenteras redan före utbildningen. Ung Företagsamhet r.f.:s material är kostnadsfria och hittas på Ung Företagsamhet r.f.:s hemsida