Integration och bemötande – familjer och elever som flyktingar i Finland

Kriget i Ukraina har bidragit till att en ökad mängd människor på flykt söker sig till Finland. Föreningen Luckan och KOHUR erbjuder en föreläsning om integration och bemötande av familjer och elever som kommer till Finland som flyktingar. Föreläsningen behandlar inte kommunernas arbete med integration i finska eller svenska enheter, utan fokuserar på integration och bemötande på ett allmännare plan. Se nedan för detaljer!

Föreläsare: Julia Qesteri, Aino Jones och Carina Gräsbeck, Föreningen Luckan

Tidpunkt: 17.5.2022 kl 15-17

Plats: Virtuell föreläsning via Teams

För sent att anmäla sig till detta evenemang

Teman som berörs under föreläsningen

 

1. Nyanlända barn och föräldrar: den allmänna integrationsstigen

 • Vad händer när en familj anländer till Finland / en kommun?
 • Vilken information får familjer, vilka luckor finns det i informationen?
 • Vad lönar det sig för skolor och pedagoger att veta om svenska integrationsstigar?
 • Vad innebär det att man väljer svenskan som integrationsspråk och skolspråk för barn och unga, och vad påverkar valet?

2. Inkludering i det finlandssvenska samhället via skolan

 • Vad betyder det för en familj att barnen integreras via svenskan?
 • Hur påverkar skolstigen på integrationen?
 • Varför lönar det sig och hur kan man hänvisa familjer till olika klubbar och hobbyer för barn och unga, och sociala sammanhang för både barn, unga och föräldrar?

 

3. Stöd som finns för både familjer och pedagoger

 • Var hittar man tjänster och nätsidor som stödjer familjer?
 • Vilken sorts information och material finns tillgänglig redan nu?
 • Föreningar och nätverk som stödjer arbetet med inflyttade, flyktingar och pedagoger som har kontakt med dessa

4. Bemötande av barnen och familjerna i skolor och daghem

 • Hur undviker man systemiska orättvisor?
 • Anpassade strukturella lösningar och konkreta tips