Digital fortbildning: Kropp, gränser och sexualitet – hur kan vi tala om det med barn?

Kropp, gränser och sexualitet – hur kan vi tala om det med barn?

Att tala med småbarn om sexualitet är något som många upplever som svårt. Vid vilken ålder är det lämpligt och vad ska man säga? Hur kan vi tala om ämnet med barn på ett bra sätt, vilka ord ska man använda? Att ta upp kropp, gränser och sexualitet går att göra med enkla medel. Vi går igenom vad barns sexualitet egentligen är, hurdant beteende som är normalt, vilka frågor barn har och hur man kan stöda och ta upp ämnet på ett lätt och positivt sätt. En god sexualfostran som stöder barnets utveckling börjar redan under barnets första år.

Denna helhet består av tre kortare föreläsningar med tillhörande mellanuppgifter.

Suss Åhman är socialpsykolog och sexualterapeut och jobbar som sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan. Hon har lång erfarenhet av att stöda barns sexuella hälsa.

Tidpunkt: Fortbildningen Kropp, gränser och sexualitet finns online 19.4-17.5.2022 

Anmälan: Efter att du anmält dig får du en anmälningsbekräftelse som innehåller lösenord till materialet. Vi önskar att alla som tar del av materialet anmäler sig skilt.

Anmäl dig här!

Här är materialet! (Tillgängligt för anmälda under perioden 19.4-17.5.2022 )