Hur stödja barnets medieläskunnighet mot en kreativ och trygg användning av medier?

Medieläskunnighet är förmågan att tolka medieinnehåll, att själv producera media och att agera i mediemiljöer på ett ansvarsfullt och tryggt sätt. Vad kan allt det här innebära i praktiken i småbarspedagogikens vardag? Projektplanerare Leena Pylkkö berättar om erfarenheter från utvecklingsprogrammet Nylitteracitet, och ger tips om lämpliga material som publicerats av Nationella audiovisuella institutet inom ramen för utvecklingsprogrammet. Kom med, fråga och diskutera!

Datum: 11.10

Tid: kl. 12.15-13.00

Plats: Teams

Fortbildare: Leena Pylkkö
Projektplanerare, utbildningsprogrammet Nylitteracitet vid Nationella audiovisuella institutet

Anmäl dig här!

Evenemangets bild är gjord av Janne Kukkonen