Hur stödja barnets medieläskunnighet mot en kreativ och trygg användning av medier?

 

Datum: 10.11

Tid: kl. 12.15-13.00

Plats: Teams

Fortbildare: Leena Pylkkö
Projektplanerare, utbildningsprogrammet Nylitteracitet vid Nationella audiovisuella institutet

Anmäl dig här!