Hur ordna verksamhet inom slöjd?

Den här fortbildningen ställs in på grund av ett lågt antal deltagare.

Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022 ska småbarnspedagogiken stödja barnen förmåga att uttrycka sig genom slöjd. Målet med fortbildningen är att uteckla en förståelse för den pedagogiska betydelsen av slöjd och en didaktiskt förmåga att tillrättalägga verksamhet för olika åldersgrupper inom småbarnspedagogiken. Fortbildningen utvecklar även deltagarnas kunskaper och färdigheter i mångmateriell slöjd samt beredskap att integrera, tillrättaläga ändamålsenliga lärmiljöer och skapa förutsättningar för slöjdaktiviteter.

Fortbildningen består av tre delar, en teoretisk distansföreläsning och två fysiska workshoppar. Genom att anmäla dig genom länken nedan är du anmäld till alla tre delar.

Distansföreläsning: 7.3 kl. 12.15-13.45

Workshop 1: 16.3 kl. 12-15.15 i Lagstads skola

Workshop 2: 17.3 kl. 13.30-16.45 i Lagstads skola

Fortbildare: Lilly Swanljung och Stefan Myrskog