Hur arbeta för en antirasistisk skola?

Antirasism

Välkommen på en fortbildning som behandlar hur rasism och vithetsnormen tar sig i uttryck i skolan, samt hur en antirasistisk pedagogik kan se ut i praktiken. Vi går genom hur man kan planera för att bryta och bredda exkluderande normer i undervisningen och skolans verksamhet överlag, samt hur det går att ta upp rasism med eleverna och engagera dem i likabehandlingsarbetet.

Upplägg


Fortbildare: Ida Hummelstedt, lektor inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet. Ida är tidigare forskardoktor i projekt som behandlar rasism och antirasism, samt mångfald och inkludering i skolan
Målgrupp: personal inom KOHUR-nätverket
Datum: Förhandsuppgift på egen tid och 25.9.2024
Tid: 14.45 – 16.45
Plats:  Storängens skola, Esbo