Hårdare samhällsklimat också i skolorna?

Människor målade med olika heltäckningsfärger

I fortbildningen Hårdare samhällsklimat också i skolorna? tittar vi närmare på hurdan polarisering som finns i Svenskfinland och hur skolpersonal kan ta samhället in i klassrummet: Kan vi förse elever och studerande med verktyg för att bli mera aktiva och resilienta?

Som föreläsare fungerar Marina Lindell, akademiforskare vid Institutet för samhällsforskning, Åbo Akademi, och Markus Ahlfors, lektor i historia och samhällslära vid Gymnasiet Grankulla samskola

Marina Lindell: En välfungerande demokrati kännetecknas av en mångfald av åsikter och konstruktiv dialog mellan dessa. I dagens samhällsdebatt ser vi ett alltmer polariserat diskussionsMarina Lindellklimat där extrema åsikter, hatprat och faktaresistens blivit alltmer förekommande. Polarisering, dvs. processen där åsikter skärps och grupperas i motsatta läger, syns bl.a. i frågor som invandring, sexuella minoriteter och klimatfrågor. Även i Svenskfinland ser vi att tonen skärpts. Konsekvenserna av polarisering är många. Det kan leda till skarpa motsättningar mellan olika grupper vilket kan leda till ökad segregation och social spänning. Det kan även leda till lägre acceptans för olikheter och försvåra genomförandet av olika åtgärder då olika grupper har skilda uppfattningar om hur olika frågor bör hanteras. Hur ser forskningen om polarisering ut? Är Svenskfinland polariserat och vilka uttryck tar det sig?

 

Markus Ahlfors

Markus Ahlfors: Ämnet samhällslära är på många sätt brinnande aktuellt då vi vill rusta ungdomarna mot hoten mot den liberala demokratin. Samhällsdiskussionen präglas allt mera av polariserade idéer och ett överflöd av missvisande information. Lärarens roll för att främja resiliens, kritiskt tänkande och emotionell intelligens blir därmed allt viktigare. Genom att gräva djupt in i ämnen som politisk polarisering, populism och den liberala demokratins utmaningar, får vi insikter som förändrar perspektiv och rustar oss för den komplexa samhällsvärld vi lever i. Vi måste fostra våra studerande i att skilja fakta från desinformation, och att behålla lugnet mitt i det ständigt ökande informationsflödet. Under vårt seminarium diskuterar vi hur vi kan ta det aktuella samhället in i klassrummet och hur vi kan stärka ungdomarnas egna verktyg för att bli aktiva och resilienta samhällsmedborgare.

Tidpunkt: 5.11 kl. 15 – 17
Plats: Online, en länk delas med anmälda
Anmäl dig här I anmälningsformuläret får du gärna dela egna erfarenheter av polarisering och samhällsklimat, eller ställa en fråga till föreläsarna

Fortbildningen finansieras med verksamhetsbidag av Svenska kulturfonden