Att stärka gymnasiestuderandes välbefinnande och studieförmåga

Att stärka gymnasiestuderandes välbefinnande och studieförmåga

Gymnasiets verktygslåda, modul 4

Innehållet i den här modulen baserar sig på vetenskapligt beprövade metoder inom positiv psykologi och självförmåga. Föreläsarna leder Studera starkt, ett omfattande forskningsprojekt för att stärka gymnasiestuderandes välbefinnande och stresshanteringsförmåga. Utbildningsdagarna behandlar samma teman som projektet:

  • Att bygga upp inre resurser
    • Värderingar och prioritering, meningsfull målsättning, mina styrkor
  • Livsglädje och sociala förmågor
    • Positiva känslor, aktivt konstruktivt bemötande och konflikthantering
  • Bygga upp inre motståndskraft och förmåga att hantera utmaningar
    • Mindset, resiliens och acceptans, medveten närvaro, avslappning

Utbildningsdagarna kommer att innefatta teori, diskussioner och praktiska tillämpningar för lärare i samspel med studerande.

Tidpunkt: 26.4 kl. 9-16 och 4.5 kl. 9-16

Plats: G18, Helsingfors

Anmäl dig här!

Utbildare:

Åse Fagerlund, FD, neuropsykolog, psykoterapeut, seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum

Monica Londén, PD, lektor vid Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet