Gymn. Modul 3: Tillsammans

Den här modulen har ställts in i sin helhet på grund av lågt antal anmälda.

I den här modulen reflekterar vi över samarbetet – både mellan skolan och hemmet och inom skolan.

1. Att göra föräldrar delaktiga i skolgången under andra stadiet

 

  • Varför skall föräldrar göras delaktiga på andra stadiet?
  • Hur stödja föräldrar i att stödja ungdomarnas skolgång?
  • Hur göra föräldrar delaktiga?
  • Vad innebär delaktighet i praktiken?

Tidpunkt: 20.01.2022 och 27.01.2022 kl. 15-16.30

Plats: online

Föreläsare: sakkunnig Katarina Perander-Norrgård och verksamhetsledare Micaela Romantschuk, Förbundet Hem och Skola

2. Vem tar bollen?

Roller och ansvar hos personalen i gymnasiet

Gymnasiet är i förändring och nya yrkesroller och ansvarsfördelning växer fram genom den stärkta handledningen, elevhälsan och specialundervisningen i gymnasiet. Hur hanterar du de studerandes olika ärenden och bekymmer som kommer till din kännedom?

Fortbildningen ger ramarna kring:

  • ansvarsfördelning
  • sekretess
  • anmälningsplikt och anmälningsmöjlighet
  • mångprofessionellt samarbete

Egna erfarenheter av roll- och ansvarsfördelning diskuteras i smågrupper. Det finns möjlighet att sända in förhandsfrågor och du kan också ställa frågor under tillfället.

Tidpunkt: 7.2.2022 kl. 15 – 17

Plats: online

Som utbildare fungerar jurist Thomas Sundell och överinspektör Disa Widell från Regionförvaltningsverket.