(Ordnas senare!) Gymn. Modul 2: SE

Bild på verktyg. Foto: Dan Cristian Padur / Unsplash

Den här fortbildningen ordnas vid ett senare tillfälle. Datum ej ännu fastslaget. Mera information skickas till skolor och publiceras på hemsidan.

Mobbningsprevention och trivselfrämjande arbete i skolan

Aktuell forskning, terminologi och förekomst, förebyggande och främjande arbetssätt, whole school approach, arbetssätt och verktyg.

Tidpunkt:

1.11-15.11 Självständig introduktion på egen tid (digitalt material tilldelas)

15.11 kl. 8.30-11 Distansföreläsning

25.11 kl. 12.30-16 Närstudieträff (G18, Helsingfors)

Utbildare: Tove Ajalin och Maria Lingonblad Sakkunniga i mobbningsförebyggande arbete i skolan, Folkhälsan

Maria Lingonblad

Tove Ajalin