Fuskgenerator eller kritisk vän?

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens

 

Under denna träff kommer ni att till först få en insyn i nuläget gällande AI och skola samt vilka utmaningar dessa ställer för våra arbetssätt, vår bedömningskultur och vår syn på lärande. Demonstrationer varvas mellan mer teoretiskt innehåll. Träffen avslutas med en inblick i potentiella framtidsscenarier.
Till den som anmäler sig skickas en länk med möjlighet att skriva egna tankar eller frågor inför fortbildningen

Fortbildare: John Henriksson (Utbildningsplanerare och doktorand) har en lärarbakgrund och arbetar med professionsutveckling för personal inom utbildningssektorn. Målgruppen är allt från personal inom småbarnspedagogiken till universitet. John har specialiserat sig på lärares och elevers digitala kompetens och digital skolutveckling och hans forskning fokuserar på popularisering av vetenskap. John brinner för digital jämlikhet och social hållbarhet.

Målgrupp: personal i grundskolan, fokus på 7 – 9
Datum: 28.2.2024
Tid: kl. 14.30 – 16
Plats:  distansföreläsning via Teams