Förstå beteendeutmaningar – när vardagen inte fungerar

Denna föreläsning har tidigare gått under namnet ”Bråkiga barn”

Alla som jobbar med barn stöter någon gång på de barn som inte riktigt får det att fungera i vardagen. De kan bli för vilda, för pratiga, storma ut eller bara stänga av och vägra göra något alls. Vad är det som händer då barnet inte klarar av att fungera i en viss aktivitet eller i en grupp och hur ska vi kunna hjälpa barnet att hitta tillrätta?  

Utgående ifrån bl.a. Ross W. Greenes, Emilie Kinges och Bo Hejlskov-Elvéns synsätt och metoder benar vi ut problematiken kring barn som inte klarar av att fungera i vardagen. Vi kommer att prata om synsätt på besvärliga barn och hur man måste tänka för att ha en chans att få barnet att samarbeta.

Vad ska man göra och framförallt inte göra just i den situation då barnet låser sig? Och hur ska man gå till väga för att jobba kring och med barnet för att vardagen ska bli bättre i längden? Dessa frågor besvaras under föreläsningen av Daniel Albrecht som är en ofta anlitad föreläsare.

Delta gärna på förhand med specifika frågor som sedan besvaras under föreläsningen. Skicka frågorna till daniel.albrecht@undervisning.esbo.fi. Frågor kring anmälan riktas till KOHURs planerare.

Målgrupp: personal inom småbarnspedagogiken

Datum: 5.10.2023

Tid: kl. 15–18

Plats:  distansföreläsning via Teams

Föreläsare: Daniel Albrecht, Speciallärare  

Anmäl dig här! 

Föreläsningen kan kompletteras med följande föreläsning ”Oflexibla barn” – samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS), men det går också bra att delta i endast en av föreläsningarna.