Små.ped. Modul 3: För alla

Bild på gamla verktyg. Foto: Haupes / Unsplash

På den här fortbildningsdagen reflekterar vi över hur vi kan stöda barnen i frågor om kropp och integritet samt hur vi kan få en mer jämställd, jämlik och inkluderande verksamhet.

Förmiddag

Normer/Utrymme för olikheter 

Föreläsningen handlar om vad vi kan göra för att få en mer jämställd, jämlik och inkluderande verksamhet. Genom att synliggöra våra normer och de normer vi har i verksamheten har vi möjlighet att göra förändringar, som ökar barnens delaktighet, handlingsutrymme och välmående

Eftermiddag

Hur tala med barn om sexualitet och gränser? 

Hur tala om kropp, gränser och sexualitet med barn på ett bra sätt? Är det alls personalens uppgift? Att ta upp sexualitet, trygghetsfostran och barns integritet kan kännas svårt, men går att göra med enkla medel. Vi tar upp ämnet på ett lätt och positivt sätt och går igenom vad barn funderar på samt hur vuxna kan stöda och handleda barnen i frågor om kropp, integritet och närhet.

Obs! Begränsat antal platser (25).

Tidpunkt: 26.1.2022 kl. 9-16

Plats: G18, Helsingfors

Resor och måltider på deltagarnas egen bekostnad.

Anmälning: Anmäl dig HÄR

Föreläsare: Sara Sundell, sakkunnig i jämställdhetsarbete och Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa, Folkhälsan