Escape room i språkundervisningen

Escape Room i språkundervisningen
Escape Room är ett roligt sätt för eleverna att öva på främmande språk. I ett Escape Room ska eleverna individuellt eller i smågrupper lösa olika problem för att komma vidare till nästa utmaning. Escape Rooms kan vara analoga, digitala eller ”digiloga”, det vill säga något däremellan.
Katja Wide (spansklärare, Mattlidens grundskola) visar hur man kan bygga upp ett digitalt Escape Room på Google Sites och med hjälp av olika applikationer som till exempel Google Formulär, Jigsaw Puzzle och Flippity.
Målgrupp: språklärare och andra intresserade
Tidpunkt: 4.11.2021 kl. 15.15-17.15
Utbildare: Katja Wide, spansklärare i Mattlidens skola
Plats: online