Engagerande matematik (2 delar)

Tidpunkt: 11.3  och 8.4 kl. 15-16.30

Målgrupp: lärare som undervisar matematik i låg-eller högklasserna

Innehåll:

Den här fortbildningen är för dig som vet att elevernas intresse, egna engagemang och motivation är nyckeln till framgång i matematikundervisningen men som trots det kämpar med att verkligen motivera eleverna.

Du kanske tacklas med frågor som ”varför skall vi lära oss de här?” eller ”måste vi?”

Den här fortbildningen är för alla lärare som önskar skapa en aptit för matematik hos sina elever. En veklig Mattehunger.

Och om du inte tycker om att undervisa matematik eller rent av upplever obehag inför matematiken men trots det undervisar det, då är detta absolut årets fortbildningen för dig.

Du lär dig hur du väcker intresse, upprätthåller det och slutligen föder en kärlek för matematik. Du får själv uppleva meningsfull matematik och du blir medveten om hur du i din egen undervisning kan inför matematiska diskussioner och kollaborativa arbetssätt. Någonting som starkt stöds av den senaste forskning. Du får också lära dig att se flera lösningsmetoder på matematiska problem och ges mod att delta i en undersökande praxis.

Fortbildningen behandlar också läroplanen och lärobokens roll ur ett tidshanteringsperspektiv.

Fortbildningen består av två träffar. Du får dessutom med dig uppgifter som du kan prova på i din egen undervisning.

Utbildare:  Ped.mag Sebastian Holsti

Lärare med många års erfarenhet som både specialklasslärare och klasslärare. Har fördjupat sig i problembaserat lärande i matematikundervisning ur både elevers och lärares perspektiv. Har varit engagerad i Mattehunger i flera år och aktivt utvecklat engagerande undervisning och undervisningsmaterial. Han hart även varit delaktig i flera svenskspråkiga utbildningsprojekt; ett av dessa var Helsingfors universitets forskningsprojekt ”Lyssna på mig”, som syftade till att stärka elevernas självförtroende, intresse och kompetens inom matematikområdet.

Anmälning: Anmäl dig HÄR

Bild: Mattehunger, Sebastian Holsti