Digital fortbildning: Jämställdhet, jämlikhet och normer

Känner sig alla barn lika inkluderade och värdefulla i verksamheten? 

Den här utbildningen handlar om vad vi kan göra för att få en mer jämställd, jämlik och inkluderande verksamhet. Genom att synliggöra våra egna normer och de vi har i verksamheten har vi möjlighet att göra förändringar, som ökar barnens delaktighet, handlingsutrymme och välmående.

Digital fortbildning finansierad av Utbildningsstyrelsen

Den digitala fortbildningen består av tre moduler med kortare föreläsningar och tillhörande mellanuppgifter. Hela fortbildningen kan göras under ett pass men delas med fördel upp i mindre bitar enligt den takt som passar deltagaren.

Sara Sundell är sakkunnig i jämställdhet och jämlikhet på Folkhälsan.

Tidpunkt: 9.5-6.6.2022

Anmälan: Efter att du anmält dig får du en anmälningsbekräftelse som innehåller lösenord till materialet. Vi önskar att alla som tar del av materialet anmäler sig skilt. 

Anmäl dig här! 

Här är materialet! 

Då du tagit del av den digitala utbildningen ber vi dig svara på den här enkäten (1-2 minuter). Utbildningsstyrelsen samlar in uppgifter om deltagande i fortbildning och vi vill gärna höra respons för att kunna utveckla vår verksamhet.