Det snabba decenniet och lärandets utmaningar

Det snabba decenniet och lärandets utmaningar

Hur kan utbildningen hålla jämna steg med förändringen i samhället? Ett arbetsliv i förändring kräver nya kunskaper och färdigheter – hurdana?

Föreläsare: Ilkka Halava är framtidsforskare, företagscoach och en efterfrågad föreläsare.

Språk: Talat språk under föreläsningen är finska. Under föreläsningen används en presentation med svensk text.

Tidpunkt: 26.10 kl. 15–16.30 via Teams. Det går att ta del av en inspelad version av föreläsningen under fyra veckor efter evenemanget.

Anmäl dig till föreläsningen 26.10 här!

Passar inte datumet dig? En inspelning av föreläsningen kommer att finnas tillgänglig 27.10–24.11.2022. Anmäl dig och få lösenordet till föreläsningen genom att mejla emmi.pekuri@kirkkonummi.fi