Det snabba decenniet och lärandets utmaningar

Det snabba decenniet och lärandets utmaningar

Hur kan utbildningen hålla jämna steg med förändringen i samhället? Ett arbetsliv i förändring kräver nya kunskaper och färdigheter – hurdana?

Föreläsare: Ilkka Halava är framtidsforskare, företagscoach och en efterfrågad föreläsare.

Språk: Talat språk under föreläsningen är finska. Under föreläsningen används en presentation med svensk text.

Tidpunkt: 26.10 kl. 15–16.30 via Teams. Det går att ta del av en inspelad version av föreläsningen under fyra veckor efter evenemanget.

Anmäl dig här