Bryt skammen! – verktyg för att bemöta svåra ämnen som berör barn och unga

Bryt skammen! – Verktyg för att bemöta svåra ämnen som berör barn och unga

 

Kom och ta del av intressanta föreläsningar som ger praktiska redskap och tips gällande hur du kan bemöta olika svåra ämnen. Du får också chansen att träffa andra som jobbar med barn och unga!

 

En seminariedag med fokus på hur vi kan bryta skammen genom att bemöta svåra ämnen som berör barn och unga. Under dagen behandlas föräldrars missbruk och psykiska ohälsa, förebyggande rusmedelsarbete, självmedkänsla samt utmaningar i skolvardagen. Dagens upplägg är interaktivt och avslutas med en taltur av FSS ordförande Cecilia Huhtala som knyter ihop dagens teman och berättar om sina egna erfarenheter av att bryta skammen som ung person.
 
 
Arrangörer: Svenska skolsamarbetsnätverket i samarbete med KOHUR:
Stiftelsen Bensow, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, PEPP, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan, Ekvalita, Krisjouren för unga, Livslust-projektet, Barn- och ungdomsstiftelsen, Pelituki, Luckan, Mieli, Rädda Barnen och Mannerheims barnskyddsförbund.

 
 
Tidpunkt: 19.9.2023 kl. 9-15. Du kan delta hela dagen eller endast på för- eller eftermiddagen.
 
Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors
 
Målgrupp: Skolpersonal, ungdomsledare, studerande och andra som är intresserade av ungas välmående. Alla intresserade är välkomna.
 
(KOHUR ansvarar inte för anmälninglänken eller hur användaruppgifter lagras)
 
 
 

Program under dagen:
 

9.00 Frukost och presentation

 

9.20-10.20 ”Var lugnet i stormen – Så här kan vi lindra konsekvenserna av att växa upp med missbruk eller psykisk ohälsa i familjen”

Emelie Hindsberg-Lipponen och Ellen Holmström, Stiftelsen Bensow

Ungefär vart tredje till fjärde barn i Finland har en förälder som dricker för mycket, använder droger eller mår psykiskt dåligt. För dessa barn är skolan och de trygga vuxna i omgivningen väldigt viktiga skyddsfaktorer. Vi berättar om hur missbruk och psykisk ohälsa i familjen påverkar barnet, vad unga själva önskar av oss vuxna och hur vi med enkla medel kan vara ett stort stöd till de barn som berörs.

 
 

10.30-11.30 ”Det vi kan diskutera – det kan vi påverka!”

Katarina Silvennoinen, EHYT & Lilian Westerlund, PEPP

Vad är effektivt rusmedelsarbete enligt forskningen och hur kan vi vuxna som jobbar med barn och unga tänka om vårt ansvar och påverkningsmöjligheter? Pedagoger och annan skolpersonal med naturlig kontaktyta till barnen kan hjälpa till att bryta tabut och skammen kring rusmedel och beroenden genom att föra ärliga och intressanta diskussioner. PEPP presenterar nya lektionsmaterial för ämneslärare som går att använda i olika ämnen. EHYT presenterar Kontrollbanor om nikotinprodukter och alkohol som är avsedda som stöd vid ordnandet av en lektion, temadag eller verkstad i temat rusmedel på högstadiet

 

11.30-12.30 Lunchpaus

 

12.30-13.20 ”Självmedkänslans kraft – vägen till välmående och bättre prestationer”

Oscar Lehtinen, Krisjouren för unga/HelsingforsMission

Vill du lära dig något som minskar på ångest, förebygger depressioner, ökar på stresstålighet och prestation? Självmedkänsla är en färdighet som vi alla kan bemästra och idag börjar grundkursen. Vill du sedan fördjupa dig inom självmedkänsla så har HelsingforsMission Jag räcker till -kamratsstödsgrupper och en Jag räcker till -guide som hjälper dig att bemästra självmedkänsla steg för steg. Detta är inte bara otroligt användbart för våra unga utan också något du själv har nytta av dagligen.

 

13.30-14.20 ”Utmaningar i skolvardagen”

Lena Hägglund och Maria Ostrow, Barnavårdsföreningen i Finland

Under föreläsningen får deltagarna information om olika faktorer som kan påverka elevernas beteende i skolan. Tillfället ger en möjlighet att reflektera kring provocerande beteende samt få tips för hur man kan bemöta elever och olika situationer som kan uppstå i skolan. Målsättningen är att möjliggöra en skolvardag där alla elever och vuxna mår bra och känner sig accepterade.

 

14.20-14.50 ”Hur det är att frigöra sig från skammen”

Cecilia Huhtala, erfarenhetstalare och förbundsordförande för FSS

Cecilia reflekterar över hur skam påverkar en ung person och hur man frigör sig från skammen. Det är inte lätt att vara ung och det blir verkligen inte lättare av att man behöver känna skam för någonting man egentligen inte ska behöva känna skam över. I denna del knyter Cecilia ihop seminariets säck och ger konkreta tips om vad som kan hjälpa unga att inte känna skam för sin bakgrund.

 

14:50-15:00 Avslutning


 

Övrig info

 
Frukost och kaffe med tilltugg serveras under seminariedagens gång. Lunch på egen bekostnad. Det finns flera bra lunchställen nära G18.
 
 
Föreläsningarna spelas in. Även om målet är att endast spela in talarna finns det alltid en möjlighet att deltagarna syns eller hörs i inspelningen. Genom anmälan godkänner du att du får synas/höras i inspelningen.
 
 
Frågor om seminariet riktas till Krista Schulman, krista.schulman@ehyt.fi