Bildning i klassrummet

Bildning i klassrummet

Vilken roll har bildning spelat för välfärden i de nordiska länderna? Vad innebär det att bilda dagens barn och morgondagens vuxna?

Tidpunkt: 29.3.2023 via Teams. Det går att ta del av en inspelad version av föreläsningen under fyra veckor efter evenemanget.

Föreläsare: Lene Rachel Andersen är filosof, författare, ekonom och futurist verksam i Danmark. Lene har bland annat skrivit böckerna The Nordic secret och Bildung.

Språk: Lene Rachel Andersen talar svenska

Anmäl dig här