(Ordnas senare!) Små.ped. Modul 2: Barnets sinne

Fortbildningen Barnets sinne ordnas vid ett senare tillfälle. Håll utkik här på hemsidan eller på Facebook. 

Barnets sinne – Färdigheter inom psykisk hälsa för småbarnspedagogiken

Hur kan du stödja ett litet barns psykiska hälsa? På vilket sätt kan du lära ett barn mentala färdigheter? Småbarnsfostran har många möjligheter att stödja och stärka det lilla barnets psykiska hälsa och inverka på familjens välbefinnande. Tal, möte, närvaro och kärlek spelar en central roll. Ett litet barns psykiska hälsa förstärks bland annat av att lära sig känslo- och vänskapsfärdigheter, närvaron av trygga vuxna liksom också en regelbunden vardagsrytm.

Målsättningar för Barnets sinne – utbildningen

  • att få kunskap om hur man kan stärka och främja barns psykiska hälsa inom småbarnspedagogiken
  • att bekanta sig med materialhelheten Barnets sinne och prova på den i praktiken
  • att utifrån materialhelheten Barnets sinne få verktyg för det egna arbetet

Tidpunkt: 8.12 kl 9-11

Plats: online

Föreläsare: Merja Auramo, utbildare och speciallärare i f-6

Anmäl dig här!