Barn gör rätt om de kan! (CPS)

Välkommen på en fortbildning om samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS) under två heldagar i Helsgingfors

Genom böcker som Explosiva barn och Vilse i skolan har metoden CPS utvecklats för att hjälpa oss att fokusera vårt stödarbete med barn och unga som stöter på svårigheter i vardagens samspel. På de två dagarna kommer vi att göra en djupdykning först i synsättet ”Barn gör rätt om de kan”. Därefter går vi in i det metodiska arbetet att identifiera och lösa de problem som uppstår. Det metodiska arbetet består av en kartläggningsdel där vi utvärderar färdigheter och olösta problem. Kartläggningen följs av en prioritering som hjälper oss att fokusera på en hanterbar mängd problem. Och sist men inte minst det samarbetsbaserade och tydligt strukturerade Plan B samtalet där vi konkret löser de problem vi stöter på.

Metoden fungerar i bemötandet av alla barn från åldern 3 – 19

Känner du att metoderna du nu använder inte räcker till för att skapa en fungerande och friktionsfri vardag med de barn och unga du stöter på i vardagen? Blir det kaos och konflikter, eller handlar det bara om att en elev inte lyckas nå de förväntningar som ställts? Då är CPS en bra metod för att hitta lösningar på de bakomliggande problemen som är både realistiska och ömsesidigt tillfredställande.

Metoden lämpar sig för arbete i skolor och daghem likaväl som att använda i hemmet. Det spelar egentligen ingen roll om du arbetar som småbarnspedagog, barnskötare, klasslärare, ämneslärare, speciallärare, rektor, skolgångshandledare, skolcoach, inom elevhälsan eller i vilken roll som helst där du möter barn och unga i din vardag. Metoden fungerar i bemötandet av alla barn från åldern 3 – 19, och också för äldre än så.

Om metoden är ny för dig, bekanta dig närmare på t.ex. livesinthebalance.org eller genom någon av Ross W. Greenes böcker om du vill få en bättre bild av vad det går ut på. Eller så anmäler du dig bara och lär dig direkt i praktiken. Programmet passar också bra för dig som redan är bekant med CPS och vill förkovra dig i ämnet. Frågor kring innehållet kan skickas till daniel.albrecht@undervisning.esbo.fi. Frågor kring de praktiska arrangemangen kan riktas till Kohur.


Tidpunkt: 24-25.9.2024, kl 9-15 båda dagarna
Plats: Helsingfors, exakt plats meddelas senare
Det bjuds på kaffe/te och frukostsmörgås under båda dagarna. Meddela om eventuella dieter senaste två veckor innan evenemanget, eller ta kontakt med KOHURs planerare. Deltagarna står själva för lunchkostnader.
Fortbildare: Daniel Albrecht, speciallärare med mångårig erfarenhet av att fortbilda om beteendeutmaningar

Anmäl dig här

Fortbildningen ordnas med verksamhetsbidrag av Svenska kulturfonden