INHIBERAD: Hur kan just jag skapa plats? Grunder i inkludering, del 1/2

Fortbildningen blev tyvärr inhiberad pga. lågt deltagarantal. KOHUR rekommenderar CLL:s Plats för fler.

Mål: Att förstå min egen roll och min plats i arbetet med normer,inkludering och förändringsarbete. Ökad kunskap om inkluderingsarbete från årskurs 7-9 samt gymnasiet.

Tid: tisdag 12.1 kl 15:30-17:30. Del 2 tisdag 2.2. kl 15:30-17:30

Tema: Hur kan just jag vara mer inkluderande i min undervisning? Under utbildningstillfällena går vi igenom vad ett inkluderande arbete kan innehålla, hur arbetet kan konkretiseras, fallgropar i arbetet samt vilka resultat arbetet kan ge. Deltagarna ges även en möjlighet att testa nya metoder i den egna undervisning mellan de båda utbildningstillfällena. Syftet med utbildningen är att skapa trygghet att sätt igång med inkluderingsarbetet.

Utbildningstillfällena utgår från boken Skapa plats – en normutmanande bok för en mer inkluderande skola. Deltagarna får en bok till sin skola.

Utbildare: Nina Blomberg jobbar som ämneslärare och har erfarenhet av arbete på årskurserna 7-9 samt gymnasiet. Hon är huvudförfattaren till boken Skapa plats-en normutmanande bok för en mer inkluderande skola som getts ut av Ekvalita januari 2020. Boken är finansierad inom ramenför projektet ”Vem é man?- maskulinitet i skolan”, av Stiftelsen Brita Maria Rehnlunds minne.