Att leda i turbulens och osäkerhet

Att skapa tillit, välmående och framtidstro som ledare mitt i förändringar som upplevs som försämringar

Välkommen på en digital workshop tillsammans med Helen Blässar från Miltton! Workshopen består av ca 45 minuter föreläsning samt diskussion. Den inspelade föreläsningen finns tillgänglig på KOHURs hemsida. 

Anmäl dig här! Ett lösenord och en länk till materialet skickas till din epost.

Tidpunkt:

  • 16.5-30.6, inspelning tillgänglig via kohur.fi

Fortbildare: Helen Blässar, Ledarskaps – och Samarbetscoach, M.Sc.

Helen är certifierad ledarskapscoach med 15 års erfarenhet av att hjälpa
organisationer utveckla sin kultur, och har lett ledarskapsprogram för
många av Nordens största företag.


Program

1. Självomsorg som grund för ditt ledarskap
Sätt att koppla tillbaka till våra kraftkällor även när arbetsbördan stiger och
utmaningar växer. Metoder för att värna om vår inre balans i svåra situationer.

2. Grottmänniskor i ett hightech samhälle
Vad händer med våra hjärnor under stress? Hur kan medvetenhet om detta
hjälpa oss i utmanande samtal? Praktiska tips för att upprätthålla tillit och nå
fram även med svåra budskap.

3. Att öppna upp för möjligheterna i varje situation
Konkreta verktyg för att förhålla oss till osäkerhet och komplexitet. Tips för att
finna energi inom vår arbetsgemenskap och stöda varandras välmående.