Att förebygga problematisk skolfrånvaro (1-6)

Hur kan vi känna igen tidiga tecken på begynnande problematisk frånvaro och vad kan vi göra för att förebygga i ett tidigt skede? I föreläsningen går vi igenom aktuella forskningsrön och gällande teorier kring frånvaroproblematiken. Vi kopplar sedan ihop det teoretiska med det praktiska och funderar kring arbetet i skolan och hur vi kan nå och stöda dessa elever.

Vi kommer att ha gott om utrymme för frågor och diskussion. Ni får också gärna skicka in frågor eller teman ni skulle vilja att vi tar upp till katarina.alanko@gmail.com eller daniel.albrecht@esbo.fi.

Tidpunkt: 12.11.2024
Plats: Online, länk till Teams delas med anmälda
Fortbildare:
Katarina Alanko är docent i psykologi och jobbar som forskare och universitetslärare vid Åbo Akademi. Teman för Katarinas forskning är skolfrånvaro och hur stöda elever och familjer med problematisk frånvaro. Katarina jobbar dessutom som klinisk psykolog.
Daniel Albrecht är utbildad speciallärare och jobbar i Närvaroteamet i Esbo med elever som helt eller till stor del är borta från skolvardagen. Daniel handleder, föreläser och håller kurser kring beteendeproblematik och bemötande av elever i svårigheter.

Anmäl dig här!

Fortbildningen ordnas med verksamhetsbidrag från Svenska kulturfonden